Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Vi i Elgstua AS er udelt positive til et lovverk som fremmer respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Slik møter Elgstua åpenhetsloven (under arbeid)

Kartlegging av bærekraft i oppstrøms verdikjede

Elgstua AS skal ha en helhetlig tilnærming til sosial bærekraft hos de leverandører og produsenter som utgjør bedriftens oppstrøms aktiviteter, inkludert råvarer, vareproduksjon og transport. Vi sikrer at alle øvrige tjenester vi bestiller, som rengjøringstjenester, elektrikertjenester og lignende, opererer på en sosialt bærekraftig måte.

Dette innebærer at de utføres av ansvarlige virksomheter som er registrert i Brønnøysundregistrene og opererer i tråd med gjeldende lover og regler i norsk arbeidsliv. Vi har rutiner for å undersøke disse faktorene når vi velger leverandører.

Oppstrøms aktiviteter

Våre oppstrøms aktiviteter dreier seg hovedsakelig om å informere gjestene på våre hoteller om muligheten til å gjenomføre et hotellopphold med et lett miljøavtrykk. Vårt fokus på sosialt bærekraftansvar i oppstrøms verdikjeden innebærer derfor å skape bevissthet og informere om vår virksomhet. Vårt ansvar inkluderer også håndtering lokale verdikjeder som kortreist mat og lokale tjenestetilbydere.

Vi arbeider for å begrense matavfall, unødvendig behandling av tekstiler og andre gjenbruks -ressurser på hotellet. 

Verdikjedestyring

Vår verdikjedestyring er basert på EUs Circular Economy Action Plan. Vi har fokus på tre aktive oppstrøms mål:

Øke innsamling og resirkulering av forbruksvarer: Vi implementerer systemer for å gjøre innsamling og resirkulering mer effektiv.
Effektiv resirkulering i samarbeid med lokale aktører og offentlige myndigheter: Vi bruker mye resurser for å få mest mulig ut av råverene og investerer i teknologi og utstyr som mulligjjør dette.
Bevisstgjøre kunder og offentligheten om fordelene ved gjenbruk og resirkulering: Vi gjennomfører informasjonsarbeid i hotellrommene og på våre feciliteter for å fremme hotellopphold med lavt miljøavtrykk. 

Disse målene er i tråd med EU-kommisjonens «Circular Economy in the Hotel industry«

Bredere sosialt bærekraftperspektiv

Elgstua skal bidra til:

Redusere forbruk av nye materialer utvunnet i strid med menneskerettigheter og anstendig arbeidsliv: Vi undersøker, og kvalitets kontrollerer våre leverandører for å sikre at de følger etiske retningslinjer og arbeidsstandarder.
Bidra til overgangen til en sirkulær økonomi: Vi fremmer gjenbruk og resirkulering i alle ledd av vår virksomhet.

Vi har strenge retningslinjer for avfallshåndtering og arbeider kontinuerlig for å minimere vår miljøpåvirkning.

Varsling
Elgstuas medarbeidere oppfordres til å rapportere om eventuelle «kritikkverdige forhold» – definert som brudd på gjeldende lover og forskrifter, bedriftens retningslinjer og allment aksepterte etiske normer. Varsling kan utføres anonymt gjennom Elgstuas nettside.

Videre arbeid

Høsten 2024 vil Elgstua AS, med bistand fra en tredjepart, utføre en aktsomhetsvurdering av sine leverandører og forretningspartnere. Denne vurderingen baserer seg på listen over høyrisikoprodukter fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) samt på bransjer i Norge som har definert minimum juridiske krav for lønns- og arbeidsrettigheter. Produkter og tjenester med en iboende høy risiko, samt de med lignende risikoprofiler, vil bli klassifisert som middels eller høy risiko basert på vår kunnskap om bransjen. Øvrige produkter og tjenester vil bli vurdert som lav risiko.

Vår satsing kort oppsummert

Elgstua AS har en helhetlig tilnærming til sosial bærekraft i sin oppstrøms verdikjede, som inkluderer råvarer, produksjon og transport. De sikrer at alle tjenester de bestiller, opererer sosialt bærekraftig og i henhold til norske lover og regler.

De informerer gjester om miljøvennlige hotellopphold og fremmer lokal verdiskaping gjennom bruk av kortreist mat og lokale tjenester. Elgstua reduserer matavfall og gjenbruker ressurser på hotellet.

Basert på EUs Circular Economy Action Plan, øker de innsamling og resirkulering av forbruksvarer, samarbeider med lokale aktører for effektiv resirkulering, og bevisstgjør kunder om fordelene ved gjenbruk.

– Hanne Tømte, Hoteldirektør